Ontmoet de bestuursleden van het Meccano Gilde Nederland. Klik op een foto om een mailtje te versturen naar het betreffende bestuurslid.
Meet the board members of the Dutch Meccano Guild. "Click on the pic" for sending a direct e-mail to the board member of your choice.

Bestuursleden

Peter Jonges
 Voorzitter, Peter Jonges
Voorzitter
Chairman
Dick de Jong
Penningmeester a.i.Dick de Jong
Penningmeester a.i.
Treasurer a.i.
Dick de Jong
Secretaris. Dick de Jong
Secretaris
Secretary

Ondersteunende leden van het bestuur

Bea Brouwer
Bea Brouwer, Redacteur
Redacteur Meccano Nieuws
MN Editor
Bert Stiekema
Bert Stiekema, Meetings Co÷rdinator
Evenementen Co÷rdinator
Meetings Co-ordinator
Jan Ringnalda
Jan Ringnalda, Documentatiecentrum
Documentatie Co÷rdinator
Documentation Manager
Peter van den Berg
Peter v.d. Berg, Ledensecretaris
Ledenadministratie
Membership Admin
Harrie Meeusen
Harry Meeusen, Virtual Meccano Expert
Virtual Meccano Specialist

Pim Brouwer
Pim Brouwer, co÷rdinator tekenteam
Co÷rdinator TekenTeam
DrawingTeam Coordinator
Gerhard Riesthuis

Redactie buitenlandse bladen
Editor foreign magazines