terug naar hoofdpagina

De Commissie Afwikkeling Meccano Nalatenschappen (CAMN)

Deze commissie is ingesteld met het doel de erfgenamen van overleden MGN-leden (desgewenst) te helpen bij de verkoop van de nagelaten Meccano.
Jaarlijks wordt daarvoor een grote verkoopdag georganiseerd.
Op MGN bijeenkomsten worden ook onderdelen uit de nalatenschappen te koop aangeboden.

Daarnaast ontvangt de CAMN ook losse schenkingen.
Deze zijn in de afgelopen tijd allemaal gesorteerd en goed toegankelijk gemaakt voor de verkoop aan ALLEEN leden van het MGN.

Via deze link kun je een spreadsheet downloaden om je bestelling in te vullen.

Je bestelling kun je sturen naar: camn@meccanogilde.nl

Voor alle vragen over de CAMN en deze verkoop kun je contact opnemen met camn@meccanogilde.nl