Documentatiecentrum


Het Documentatiecentrum wordt al jaren beheerd door ons lid Jan Ringnalda.
In de loop der tijd heeft hij een enorme hoeveelheid materiaal vergaard en opgeslagen.

Een overzicht van het tot en met 08-03-2019 bigewerkte archief

kun je hier downloaden (pdf met 30 pagina's).

Voor vragen kun je terecht bij
Jan Ringnalda

In verband met de verplaatsing van een groot deel van het documentatie materiaal van het Documentatiecentrum, is dit ( tijdelijk) niet meer volledig toegankelijk als naslagwerk.
De beheerder van het Documentatiecentrum heeft echter nog genoeg materiaal, fysiek en digitaal, ter beschikking om de meeste vragen nog wel te kunnen beantwoorden.