terug naar hoofdpagina

univ.joint 7 hole strip pulley lrg

puley sml

Het Meccano systeem

helical gears
Meccano werd uitgevonden door Frank Hornby, een administratief medewerker bij een groothandel in vleeswaren.
Tijdens een lange treinreis overdacht hij wat hij zijn kinderen moest geven voor Kerstmis. Tot nog toe hadden die eigenlijk maar korte tijd plezier gehad van hun hijskraantjes of autootjes; ze waren er, zoals dat nu ook nog zo is, al vrij gauw op uitgekeken.

7 hole angle girder Hij prakkiseerde dus over iets meer duurzaams en terwijl hij door het treinraampje naar buiten keek en de wonderen der techniek, zoals grote bruggen, schepen, havenkranen e.d. aan zich voorbij liet gaan, werd plotseling het gouden idee geboren; het systeem van de verwisselbare onderdelen die het gegeven speelgoed steeds weer tot iets anders kon omtoveren.
De eerste onderdelen maakte hij zelf van koperstrip in het schuurtje achter in zijn tuin.
De opvoedkundige waarde van dit systeem inziende, besloot hij het op bescheiden schaal te gaan produceren en verkopen.
De meeste onderdelen liet hij toen nog door anderen fabriceren.

axlerod Het systeem heette toen Mechanics Made Easy; het werd verpakt door zijn enige medewerkster op zijn kantooradres 18 James Street.
Op 9 januari 1901 kreeg Hornby patent op zijn uitvinding waarbij de grote educatieve waarde ervan doorslaggevend was.
Op 14 september 1907 werd het handelsmerk "MECCANO" geregistreerd in Engeland en in juli 1908 in Duitsland.

bolt De verkopen, aanvankelijk slechts aan enkele winkels in Liverpool,stegen uiteindelijk dermate snel dat de ruimte al spoedig te klein werd.
Bovendien was de kwaliteit van de onderdelen die door zijn onderaannemers werden geproduceerd dermate slecht geworden dat hij besloot de gehele productie maar zelf ter hand te nemen.

faceplate De fabricage werd in 1909 overgebracht naar 274 West Derby Road, een voormalig carrosseriebedrijf. Leek dit aanvankelijk immens groot, ook hier groeide de zaak uit en Frank besloot niet langer aan het verhuizen te blijven.
Hij kocht een stuk grond aan Binns Road en liet daar de beroemde fabriek van 20.000 m2 bouwen met zijn ruim 1100 werknemers.
Dat was in 1914.

flat girder De productie op Binns Road omvatte behalve Meccano ook nog automobiel-en vliegtuigbouwdozen, Hornby treinen spoor O en later ook HO, Hornby speedboten, Kemex chemische, en Electron elektrische dozen, Dinky Builder en Dinky Toys. In 1953 bezat Meccano reeds 37 patenten.
Het grote succes van Meccano leidde al spoedig tot allerlei vormen van namaak waartegen Frank zich van 1912 tot 1921, met succes teweer heeft gesteld.
Ondertussen waren ook vestigingen opgericht in Berlijn en New York.

flange plate Bij het uitbreken van de eerste Wereld Oorlog werd de Duitse vestiging geconfisceerd en verkocht aan de Gebr. Märklin.

gear Frank Hornby bleef directeur tot aan zijn dood op 21 september 1936. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Roland die in 1965 overleed.

gearring
De fabriek ging in 1964 over in handen van Lines Bros (Triang) dat eind 1971 in liquidatie ging.
Daarna werd Meccano deel van Airfix Industries dat enige tijd later ook failliet ging.
Eind 1979 werd de fabriek in Liverpool na een arbeidsconflict, gesloten.
De fabrieken te Calais (Meccano France) produceren momenteel de Meccano dozen en onderdelen.

Inmiddels heeft het Canaedese Spin Master Ltd, Canada's grootste Speelgoed fabrikant, de rechten op Meccano verworven.terug naar hoofdpagina