Disclaimer

Deze informatie wordt aangeboden door het Meccano Gilde Nederland (MGN) en is bedoeld als een service aan de leden van het MGN in het bijzonder en aan alle Meccano hobbyisten in het algemeen. Deze lijst is waarschijnlijk niet compleet en kan regelmatig worden aangevuld of anderszins aangepast. Door raadplegers of leveranciers kunnen aan deze lijst geen rechten - in welke vorm dan ook - worden ontleend. Vermelding op deze lijst of de volgorde waarin de vermelding is opgenomen impliceert geen enkele vorm van kwalificering of goedkeuring. Eventuele geschillen dienen door klant en leverancier zelf te worden opgelost. Het (bestuur van het) MGN noch de webmaster van deze site is hierin partij. De samenstelling van deze lijst is ter beslissing van het MGN/de webmaster. Wijzigingen worden te allen tijde voorbehouden. Een verzoek (via de webmaster) door een hier vermeld adres om te worden verwijderd van (of te worden toegevoegd) aan deze lijst zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

(Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen).

terug naar hoofdpagina

Meccano leveranciers in Nederland

Ben van den Hoogen, tel. 06-3843 9217 (geen websitel)
Ook aanwezig tijdens Gilde bijeenkomsten
René Mikkers tel. 074-277 4327
(geen website)
Jan Schroef tel. 06-5142 7643 in- en verkoop (geen website)
Ook aanwezig tijdens Gilde bijeenkomsten
Andries de Weert, tel. 06-1104 5940 (geen websitel)
Ook aanwezig tijdens Gilde bijeenkomsten
Meccanoshop   

Meccano leveranciers Internationaal

John Thorpe (UK)  Meccanoman (Dave Taylor) (UK) 
Meccano Spares (UK)  Frizinghall Models & Railways for Meccano and Exacto (UK) 
Meccano Worldwide Mail Order (UK)  Price list Mike Rhoades (UK) 
G-world manufacturers of meccano replica and special parts  Joel Perlin, Metal Construction Toy Specialsist (USA) 
Meccano and Compatible Parts  Meccgear Jeff Clark New Zealand,download price list 
Meccano Replica and Special Parts (AUS)  M.R. Productions SARL(opvolgers van Ets Maillot) (FR) 
MetAllus (Rekers Digitaltechnik) (Duitsland)  STOKYS SYSTEME AG (ZW) 
Mamod Steam Engines Spare Superstore  Ashok K. Banerjee (India) is gestopt. Voor vergelijkbare producten zie de G-world link hierboven  

terug naar hoofdpagina