terug naar hoofdpagina

De informatie over de Te Koop aangeboden Meccano is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.
Aanbiedingen op deze pagina worden eerst drie maanden getoond alleen onder vermelding van het nummer van het Meccano Nieuws waarin de gegevens van de aanbieder staan vermeld.
Het doel hiervan is om de leden van het Meccano Gilde Nederland als eersten in de gelegenheid te stellen om op de aangeboden zaken in te gaan.
Na drie maanden en nog niet verkocht; dan worden de gegevens van de aanbieder hier vermeld zodat ook anderen gebruik kunnen maken van de aangeboden zaken.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken.
De verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken.

Door te klikken op onderstaande link(s) verklaart u kennis te hebben genomen van de in voorgaande alinea genoemde uitsluitingen.

MN 41.4
Te Koop Aangeboden:

Meccano nr. 4 (nikkel), TRIX Baukasten plus losse TRIX onderdelen en een Temsi Motor

kijk hier voor informatie

Te Koop Aangeboden:

Originele Meccano-dozen nrs 1, 2, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a en de inhoud van doos 7a (in een kist)

kijk hier voor informatie

Te Koop Gevraagd:

32 x 2 schakels zwart Metallus, voor rupsbanden
zie de foto.

contact: Jan Schroef, Tel: 06 5142 7643