terug naar hoofdpagina

De informatie over de Te Koop aangeboden Meccano is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken.
De verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken.

Door te klikken op onderstaande link(s) verklaart u kennis te hebben genomen van de in voorgaande alinea genoemde uitsluitingen.

VERKOCHT

Franse kist tien uit de jaren 90 in blauw/ geel, mint en in originele staat is inmiddels VERKOCHT

(de advertentien in MN 40.2 kon niet meer worden verwijderd omdat het al bij de drukker ligt)

Te Koop Gevraagd:

32 x 2 schakels zwart Metallus, voor rupsbanden
zie de foto.

contact: Jan Schroef, Tel: 06 5142 7643

Te Koop Aangeboden:

Originele Meccano-dozen nrs 1, 2, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a en de inhoud van doos 7a (in een kist)
kijk hier voor informatie

Te Koop Aangeboden:

Kavel Meccano uit de Nikkel periode
kijk hier voor informatie