De informatie op deze pagina is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken, de verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken

Te koop aangeboden een hoeveelheid losse onderdelen zie onderstaande foto's
Meer informatie in Meccano Nieuws 35.4 (zie advertentie van J. Orbons)

   
   
   
   
   
   
terug naar hoofdpagina