In Meccano Nieuws 23.2 is reeds vermeld dat het mogelijk is om losse onderdelen te bestellen. Dat kan echter alleen met een juist onderdeelnummer en bij de gespecialiseerde winkels.
Bij het verschijnen van Meccano Nieuws 23.3 is deze lijst beschikbaar gekomen.
Deze lijst heeft een iets andere samenstelling dan oorspronkelijk voor ogen stond.
De oorspronkelijke bedoeling was een lijst te maken van nieuwe onderdelen met hun mogelijkheden.
De reden hiervan is dat NIKKO sinds enige tijd alle nog in productie zijnde Meccano onderdelen een eigen (NIKKO) nummer heeft gegeven.
In de instructieboekjes van de nieuwe bouwdozen is dat al te zien.
Achter het nieuwe nummer staat tussen haakjes het vertrouwde Meccano-nummer.
Zo heeft de vierkantige moer nr. 37 het NIKKO nummer. A337 gekregen.

Aan de hand van deze gegevens is een lijst gemaakt die de relatie legt tussen de oude Meccano-nummers en de nieuwe NIKKO-nummers.
Deze lijst zal in de toekomst nog uitgebreid worden met NIKKO nummers waar geen Meccano-nummer van bestaat.
Dat geldt uiteraard ook voor nieuw ontwikkelde onderdelen.
Ook zal de onderdeel informatie worden uitgebreid waar dat mogelijk is.
En omdat wij niet alwetend zijn, houden we ons aanbevolen voor geconstateerde hiaten in deze lijst.
Die informatie gaarne versturen aan de redactie via redactie@meccanogilde.nl zodat de lijst gecompleteerd kan worden.

Hieronder staan de tot nu toe gepubliceerde lijsten in pdf-formaat.
Om deze bestanden te lezen heb je Acrobat Reader nodig.
Klik op deze link om Acrobat Reader te installeren als je het nog niet hebt.

newpartslist-1
newpartslist-2
newpartslist-3
newpartslist-4
newpartslist-5
newpartslist-6
newpartslist-7
newpartslist-8Klik hier om alle bestanden in een zip-file (3,6M) binnen te halen.

terug naar download pagina

terug naar hoofdpagina