De informatie op deze pagina is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken, de verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken

Op de een of andere manier wordt deze pagina niet goed weergegeven in Edge. Probeer het met Chrome of en andere browser, daar werkt het wel.

terug naar Te Koop overzichtTe koop aangeboden
Jubileumkist 100 jaar Meccano, nummer 162
In zeer goede staat , nooit gebruikt. Vraagprijs € 1100,-
Inlichtingen Jan de Goede
Tel: 06-20289388
of e-mail: janenans.uitg@live.nl
Zie foto's hieronder