De informatie op deze pagina is aangeleverd door de aanbieder(s) en wordt door het MGN als een aanvullende service voor de leden op de website geplaatst.

Bestuur, redactie noch de webmaster zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de foto's en/of de om- of beschrijving van de aangeboden en/of getoonde zaken, de verantwoordelijkheid daarvoor berust geheel bij de aanbieder(s) van de aangeboden zaken.
Evenmin zijn bestuur, redactie of de webmaster partij in enigerlei vorm bij aan- of verkoop van de aangeboden zaken

terug naar Te Koop overzichtTe koop aangeboden:
. kist met diverse meccano-onderdelen
. klok
.diverse veermotoren + een elektromotor (met trafo)
.tas met diverse meccano boeken en tekeningen
.twee elektrisch bewegende showmodellen (zie bijgevoegde foto's)

Deze gehele collectie wordt in 1 koop aangeboden.
Eventuele reacties of het maken van een afspraak graag via:

e-mail: Bartklarenbeek@hotmail.com
of
e-mail: Marian@vdlinden.com